Santa Claus Letter 2016 - Letter from Santa Claus 2016 - Santa´s Post Office

Official Global website,  Santa  Claus of Arctic Lapland

Lapland

Finland

Europe

Om oss

 

Santa Claus of Arctic Lapland ltd. Oy, Santapost.org  och

Santapost.fi är namn som är registrerade för ett finskt

företag. Företaget hjälper Jultomten att skicka Jultomtens

julbrev, födelsedagsbrev, böcker och annat material runt om i världen. Företaget ligger i kommunen Savukoski i Lappland. Där ligger även Korvatunturi. Företaget har ett kontor i Helsingfors. Företaget har registrerats handelsregistret, PL 1140 Arkadiagatan 6 A 00101 Helsingfors, med numret 2220738-7.

 

Kontaktuppgifter

 

Postadress: Santa Claus of Arctic Lapland Ltd. Oy Katajaharjuntie 13 B, 00200 Hfors

 

E-post: info(at)santapost.fi

 

Sekretess

 

Vi behandlar all personlig information noggrant och under inga omständigheter delar vi ut eller säljer personuppgifter.

SEKRETESSPOLICY (Europeiska Unionens Allmänna uppgiftsskyddsförordningen 2016/679)

 

Registerkontroller: Santa Claus of Arctic Lapland Ltd. Oy

Hemstad: Savukoski, Lappland, Finland

Registret kontaktinformation: info(at)santapost.fi

 

Vi samlar in personuppgifter för de ändamål för hantering av kundrelationer. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ett avtal mellan kunden och företaget och rättsliga skyldigheter som orsakas av det. Att förse personlig data är en förutsättning för att skapa ett avtal och beställning från nätbutiken. Vi kan också samla personuppgifter för marknadsföringsändamål. Samtycke användas som rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

 

Uppgifterna i registret


Kundregistret innehåller följande data:

-Kundens första och sista namn

-E-postadress

-Postadress

-Telefonnummer

 

-Uppgifter om order

 

Vi utför inte profilering som påverkar våra kunder.

 

Kundens personuppgifter kan ses av:

-Vårt företag och dess arbetstagare.

-Betaltjänstleverantör som tar emot kundens betalning.

-Leveransföretag som levererar order till kund.

-IT-företag som upprätthåller våra webbplatser (även utanför EU, om det är nödvändigt av tekniska skäl).

 

Vi bevara våra kunders personliga uppgifter:

-I kundregistret i tre år efter leverans av service.

-Uppgifter om betalning kommer att bevaras i upp till sex år.

 

Kunden har rätt att:

-Behandla personuppgifter som rör dem.

-Rätt information.

-Begränsa hantering (t.ex. Förbjuda användning av uppgifter för marknadsföring).

-Att motsätta sig hanteringen.

 

-Avbryt samtycke (t.ex. Avbryta godkännande för marknadsföring av användning).

 

Observera att kunden har "rätten att bli glömd" endast om vi inte har lagstadgade skyldigheter att fortsätta hantering av kundens personuppgifter.

Joulupukin sinetti koho 2019.png