Days until Christmas

google-site-verification=NszBBvkcNHlmmFZFrBkaTgUCb0EM7adVd8pnU_xgVn0

© 2 0 1 9     S a n t a   C l a u s   o f   A r c t i c   L a p l a n d    L t d.

S a n t a p o s t . o r g,     L a p l a n d,  F i n l a n d  

Santa Claus Letter 2016 - Letter from Santa Claus 2016 - Santa´s Post Office

Official Global website,  Santa  Claus of Arctic Lapland

Lapland

Finland

Europe

 

Tyvärr finns det just nu en poststrejk i Finland

(arbetarna i den statliga posttjänsten Posti Oy strejker).
Vi tar nu order på jultomtenbrev som vi skickar via e-post.

SE UNDER. E-postbrev är ett laddningsbart brev som du kan skriva ut eller visa för barnet.

Jultomtens Brevbutik