Days until Christmas

google-site-verification=NszBBvkcNHlmmFZFrBkaTgUCb0EM7adVd8pnU_xgVn0

© 2 0 1 9     S a n t a   C l a u s   o f   A r c t i c   L a p l a n d    L t d.

S a n t a p o s t . o r g,     L a p l a n d,  F i n l a n d  

Sklep internetowy

 
 

Niestety w tej chwili w Finlandii doszło do strajku pocztowego

(strajkują pracownicy państwowej służby pocztowej Posti Oy).
Przyjmujemy teraz zamówienia na listy Świętego Mikołaja, które wysyłamy pocztą elektroniczną.

ZOBACZ List e-mail to list do załadowania, który można wydrukować lub pokazać dziecku.